Showbiz

Thuỳ Tiên diện chiếc váy hở bạo gây tranh cãi, zoom cận xịn xò cỡ nào mà dân tình vội "quay xe"?

https://video.molistar.com/2022_03/29/4eghzr6oq70gw80kw0440w8w/thuy-tien-dien-chiec-vay-ho-bao-gay-tranh-cai-zoom-can-xin-xo-co-nao-ma-dan-tinh-voi-quay-xe1648548050.mp4