Showbiz

Sau nghi vấn chia tay với vợ á hậu, Hồ Gia Hùng (HKT) đăng trạng thái vu vơ: "Gặp trúng con hàm lừa"

https://video.molistar.com/2022_06/20/oqgcm2exuf444ks0k8c444og/ham-lua-la-con-gi-nhi-moi-nguoi1655699668.mp4