Showbiz

Đám cưới Hồ Gia Hùng nhóm HKT: Cô dâu "chơi trội" khi diện váy đen, fans sốc với lý do TiTi vắng mặt

https://video.molistar.com/2022_03/31/5xmbcrehfuo04gwcocsgo448/dam-cuoi-ho-gia-hung-nhom-hkt--co-dau-choi-troi-khi-dien-vay-den-fans-soc-voi-ly-do-titi-vang-mat1648702571.mp4