Showbiz

Sau livestream khóc vì ngỡ bị lừa, Ngọc Lan tiếp tục hợp đồng với MVI Life