Showbiz

Đại diện bảo hiểm MVI Life xin lỗi Ngọc Lan, giải thích rõ về hợp đồng ồn ào MXH