Showbiz

Phương Nhi muốn tập trung cho diễn xuất, không có tham vọng làm Vedette sàn diễn