Showbiz

Á hậu Phương Nhi phủ nhận bắn tiếng Anh để "ra vẻ", rất nghiêm túc với Miss International