Showbiz

Phương Anh trùm tiếng Anh - Pháp - Nhật, thiết kế áo dài 500 triệu thi Miss International: Năm nay không thắng năm nào thắng?

https://video.molistar.com/2022_06/14/66ahga9q15kwsc4o4osgos00/nam-nay-dai-thang-luon-nhe-co-gai1655181400.mp4