Showbiz

Phương Anh trùm tiếng Anh - Pháp - Nhật, thiết kế áo dài 500 triệu thi Miss International: Năm nay không thắng năm nào thắng?