Showbiz

Phạm Thoại: "Tôi sẽ cố gắng để phá vỡ những kỷ lục, chẳng hạn như kỷ lục của Võ Hà Linh"