Showbiz

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn, chuẩn bị tổ chức lễ cưới với Huy Trần

https://video.molistar.com/2022_03/14/mwi0raav22ow0s4g84okwoks/ngo-thanh-van-khoe-nhan-dinh-hon-chuan-bi-to-chuc-le-cuoi-voi-huy-tran1647225881.mp4