Showbiz

Khả Như: Cô gái dành cả thanh xuân để đi ăn cưới, bao giờ thì đến lượt cô đây!

https://video.molistar.com/2022_06/20/pg3pdi5er9wskk8c4osog04g/vang-chinh-em-la-kha-nhu-day-a1655706674.mp4