Showbiz

Ngô Thanh Vân - Huy Trần quá đẹp đôi, dàn khách mời bật khóc vì lí do gì?

https://video.molistar.com/2022_05/09/qmruwx4vo1wkok8s48wg4gwk/xuc-dong-qua-chuc-mung-da-nu-ngo-thanh-van1652065739.mp4