Showbiz

Mỹ Uyên, Thúy Hạnh, Quách Ngọc Tuyên ngập tràn cảm xúc, tâm đắc với Lật mặt 6 của Lý Hải