Showbiz

Mai Phương tự tin chốt sale, bán áo thi Miss World, nói gì khi bị hỏi: Neyun có phải gu”