Showbiz

Mai Phương: Ồn ào cuối năm 2022 thật sự gây khó khăn cho tôi, ai chưa thương tôi thì từ từ thương!