Showbiz

Lọ lem Châu Á - H'Hen Niê vấy váy liên tục vẫn không ngã: Đẳng cấp Top 5 Miss Universe là đây

https://video.molistar.com/2022_05/30/b0e7y057u5cgkcowkc84ogkw/qua-dinh1653907201.mp4