Showbiz

Isaac nghẹn ngào đọc điếu văn, Khả Ngân thẫn thờ rơi lệ trong tang lễ Vũ Ngọc Phượng

https://video.molistar.com/2022_03/11/cl6skbxeeggsccksoc044g4w/isaac-nghen-ngao-doc-dieu-van-kha-ngan-than-tho-roi-le-trong-tang-le-vu-ngoc-phuong1647004274.mp4