Showbiz

Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu chạm ngõ điện ảnh đã nhận vai chính phim kinh dị tâm linh "nặng đô"

https://video.molistar.com/2022_04/01/rlumuh14v68cosokws8cs48c/hoa-hau-tieu-vy-lan-dau-cham-ngo-dien-anh-da-nhan-vai-chinh-phim-kinh-di-tam-linh-nang-do1648811543.mp4