Showbiz

Fans dậy sóng vì Trường Giang 'hôn trộm' Thùy Tiên, nàng hậu lên tiếng: 'Tôi nghĩ đó là dụng ý của các trưởng phòng'

https://video.molistar.com/2022_06/10/qntv8ucip6o00ckk8s0c840w/hoa-hau-thuy-tien-len-tieng-ve-vu-viec-tai-on-gioi-cau-day-roi-mua-81654849709.mp4