Showbiz

Đỗ Thị Hà chính thức lên đường, quay trở lại với Miss World 2021

https://video.molistar.com/2022_03/13/7ulggio8gd0cw48oc0wk8oog/do-thi-ha-chinh-thuc-len-duong-quay-tro-lai-voi-miss-world-20211647145213.mp4