Showbiz

Danh tính cô gái Việt khoe được làm việc cùng Lisa (BLACKPINK), gây bão cõi mạng sau 1 đêm

https://video.molistar.com/2022_04/09/93wy088fgp44408w08wcw084/danh-tinh-co-gai-viet-khoe-duoc-lam-viec-cung-lisa-blackpink-gay-bao-coi-mang-sau-1-dem1649491620.mp4