Showbiz

Công chúa Jennie "giá đáo" sự kiện cao cấp: Đổi gió bánh bèo cưng xỉu, không hở bạo nhưng vẫn khoe được phần body đỉnh cao này

https://video.molistar.com/2022_03/18/o3t19qb9lpcgg8wogg4oks44/cong-chua-jennie-gia-dao-su-kien-cao-cap--doi-gio-banh-beo-cung-xiu-khong-ho-bao-nhung-van-khoe-duoc-phan-body-dinh-cao-nay1647591646.mp4