Showbiz

Châu Bùi chả kiêng dè gì nữa, công khai check in nhún nhảy cực nhiệt ngay trong studio riêng ở nhà Binz!