Showbiz

Châu Bùi chả kiêng dè gì nữa, công khai check in nhún nhảy cực nhiệt ngay trong studio riêng ở nhà Binz!

https://video.molistar.com/2022_03/23/rih3ro1gdj40c8wgkog8s4gk/chau-bui-cha-kieng-de-gi-nua-cong-khai-check-in-nhun-nhay-cuc-nhiet-ngay-trong-studio-rieng-o-nha-binz1648006049.mp4