Showbiz

Lộ ảnh Mai Tài Phến âm thầm lên Đà Lạt xem show Mỹ Tâm, ánh mắt chăm chú không rời "cô Út"

https://video.molistar.com/2022_03/28/krl0ah88u1w0kw4gsggk8ks0/lo-anh-mai-tai-phen-am-tham-len-da-lat-xem-show-my-tam-anh-mat-cham-chu-khong-roi-co-ut1648462764.mp4