Showbiz

Bảo Thy đăng tuyển bảo mẫu cho quý tử, tiêu chí là gì mà khiến netizen lắc đầu ngán ngẩm