Showbiz

2 biểu cảm đối lập 180 độ của Thuỳ Tiên tại Peru: Vừa trao vương miện đầy quyền lực, nhưng thấy đồ ăn thì lại "lộ nguyên hình"

https://video.molistar.com/2022_03/23/bc8bn9hdftw0ko0owg0888o0/2-bieu-cam-doi-lap-180-do-cua-thuy-tien-tai-peru--vua-trao-vuong-mien-day-quyen-luc-nhung-thay-do-an-thi-lai-lo-nguyen-hinh1648020602.mp4