Xã hội

Xe máy đi cẩu thả tạt đầu container và pha "gánh còng lưng" của bác tài xế

https://video.molistar.com/2022_04/01/n4agmfj82uscgwksw8ko8csk/xe-may-di-cau-tha-tat-dau-container-va-pha-ganh-cong-lung-cua-bac-tai-xe-11648816213.mp4