Xã hội

Vụ lâu đài bốc cháy ở Quảng Ninh: Nữ chủ nhân không qua khỏi tại bệnh viện

https://video.molistar.com/2022_04/12/mcmborgrig0gsgg8o8kw4g8s/vu-lau-dai-boc-chay-o-quang-ninh--nu-chu-nhan-khong-qua-khoi-tai-benh-vien1649752385.mp4