Xã hội

Cả khu tập thể náo loạn vì một người bỏ quên chảo mỡ đang rán gây cháy nhà

https://video.molistar.com/2022_06/18/sdi548r88lws0g8ckk4wck0c/phai-luon-can-than-moi-nguoi-a1655525322.mp4