Xã hội

Vì 1 triệu, thanh niên vận chuyển 7,8 kg mà không hay biết mình đối diện mức án tử hình

https://video.molistar.com/2022_05/06/i8xod407tlc8k88wwowwwk4o/vi-1-trieu-thanh-nien-van-chuyen-78-kg-ma-khong-hay-biet-minh-doi-dien-muc-an-tu-hinh1651806919.mp4