Xã hội

Shop bán đồ quá đẹp, thanh niên không kiềm lòng mà "xả ruột", cẩn thận lấy đồ mang theo lau luôn