Xã hội

Đang dừng đèn đỏ, cô gái bị nam thanh niên giở thủ thuật "trộm đào" không động tác thừa

https://video.molistar.com/2022_05/21/imm5wvkfjw0sgkoockwcg88w/dang-dung-den-do-co-gai-bi-nam-thanh-nien-gio-thu-thuat-trom-dao-khong-dong-tac-thua1653127395.mp4