Đời sống xã hội

Thanh niên bán vé số vào quán tự ý giật đồ, còn giở trò bạo lực và đây là hành động của nữ nhân viên