Xã hội

Tạm giữ hình sự YouTuber Duy Thường và 11 thanh niên trong vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương

https://video.molistar.com/2022_06/15/ev6m36cuwa0okg84s800oskw/duy-thuong-la-len-phuong-1655286978.mp4