Xã hội

Sống sót 4 ngày trên biển nhờ bám vào thùng xốp

https://video.molistar.com/2022_06/05/iu6dnecvxhk4cccksw408wsc/cong-nhan-ho-tai-that-day-moi-nguoi-a1654428474.mp4