Xã hội

Sốc cực độ khi bể cá Koi tiền tỷ "ra đi" hàng loạt chỉ sau một đêm

https://video.molistar.com/2022_04/08/gekedegoun4kkk0s0g4so408/soc-cuc-do-khi-be-ca-koi-tien-ty-ra-di-hang-loat-chi-sau-mot-dem1649385399.mp4