Xã hội

Sạt lở đèo Eo Chim khiến hơn 2.200 người ở Quảng Ngãi bị cô lập