Xã hội

Quang Hải đã tìm được bến đỗ mới, người đại diện vừa ký hợp đồng ở Paris

https://video.molistar.com/2022_04/04/o23rah8we6ocoso8sssw8cs0/quang-hai-da-tim-duoc-ben-do-moi-nguoi-dai-dien-vua-ky-hop-dong-o-paris1649036226.mp4