Đời sống xã hội

Phát hiện chú Grab đánh rơi món đồ trong lúc đợi khách khiến mọi người giật mình


Cộng đồng nổi bật