Xã hội

Phát hiện chú Grab đánh rơi món đồ trong lúc đợi khách khiến mọi người giật mình

https://video.molistar.com/2022_05/05/ke79j4zt3i80gwogscc04s8o/chu-grab-nay-khong-mang-tat-xanh-nhung-ma-van-cu-la-lam1651753790.mp4