Xã hội

Lại phát hiện tài xế Grab lạ lắm, nhưng mà Grab này khiên nhiều người gato lắm đây!

https://video.molistar.com/2022_05/05/e5xwqm56q6808cwosswc0c8k/chu-tich-gia-lam-tai-xe-chay-grab-va-cai-ket1651754159.mp4