Xã hội

Phẫn nộ video cô gái hất cốc nước vào nhân viên pha chế vì không biết làm món "matcha đá xay không đá"

https://video.molistar.com/2022_05/25/o4zmgxods40804ccs8s4c8cw/khong-biet-pha-matcha-da-xay-khong-da-nam-nhan-vien-cam-chiu-bi-nu-khach-hang-hat-ca-ly-nuoc-vao-nguoi1653444097.mp4