Xã hội

Ô tô lao lề tông trúng gia đình đang ăn khuya tại quán, người chồng chết tại bệnh viện

https://video.molistar.com/2022_06/05/3rhlc45nsticcowwwc0sg8kw/lai-la-o-to-tong-trung-an-oc-trong-quan-cung-bi-tong-1654413944.mp4