Xã hội

Bị CSGT vây bắt, "quái xế" tháo chạy và nhận cái kết đắng

https://video.molistar.com/2022_03/09/7wbg04bvbncwwskkc8gkwc8g/bi-csgt-vay-bat-quai-xe-thao-chay-va-nhan-cai-ket-dang1646829980.mp4