Xã hội

Nữ hành khách bị tài xế công nghệ hành hung ở TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_06/05/jgh7y5bqwiogssow8k40coww/can-phai-lam-ro-vu-viec-de-tranh-su-hoang-mang-cho-khach-hang-1654428386.mp4