Xã hội

Nhóm giang hồ tại Kiên Giang xông vào đập phá khiến ông Địa và Thần Tài nguy kịch

https://video.molistar.com/2022_04/22/ojm7azn54lws8gg0g8oosg8w/ong-dia-va-than-tai-ma-cung-khong-tha-that-la-manh-dong1650597368.mp4