Xã hội

Bị nhóm giang hồ cầm hung khí truy đuổi, nam thanh niên lập tức làm phép tàng hình ngay tại chỗ để tránh va chạm

https://video.molistar.com/2022_04/28/sygfjt6sf4g8g0kg0w800kow/anh-trai-ao-caro-thi-trien-phep-tang-hinh-de-thoat-than-qua-dinh1651111885.mp4