Xã hội

Nhà sư Nepal cúi đầu xin lỗi Miruna Magar khi bị đổ oan chuyện sàm sỡ, vậy đâu là sự thật?

https://video.molistar.com/2022_06/10/ddou0oopew0g4040w8408ccs/canh-gioi-cua-nguoi-tu-hanh-vi-nha-su-nepal-duoc-minh-oan1654850930.mp4