Xã hội

Nghẹn lòng: Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cụ ông lớn tiếng trước bàn thờ khiến ai cùng xót xa