Xã hội

Mua thốt nốt 70k/kg, tới lúc mở ra người phụ nữ mới "té ngửa" trước mánh khoé tinh vi của người bán

https://video.molistar.com/2022_03/30/orxbt4fxjasccsoo44cw8sws/mua-thot-not-70k-kg-toi-luc-mo-ra-nguoi-phu-nu-moi-te-ngua-truoc-manh-khoe-tinh-vi-cua-nguoi-ban1648609759.mp4