Đời sống xã hội

Mua thốt nốt 70k/kg, tới lúc mở ra người phụ nữ mới "té ngửa" trước mánh khoé tinh vi của người bán