Xã hội

An Giang yêu cầu KDL đồi Tức Dụp, Điện mặt trời An Hảo dừng hoạt động

https://video.molistar.com/2022_04/04/498285qpxxs0wo080w4s448k/an-giang-yeu-cau-kdl-doi-tuc-dup-dien-mat-troi-an-hao-dung-hoat-dong1649036087.mp4